[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Mon, 7 Jan 2013 10:26:38 +0700
Tiểu Học Trò <[email protected]> wrote:

> Dung roi, cam on ban Hieu Nguyen. Anh em trong archlinuxvn co ai biet
> dung package gi ma compile LaTex ra font viet tay khong ?

level tex của bạn tới đâu rồi? 3 hay 4 năm lần này khai rõ nhé

ở đây có mấy sư phụ tex lận nhưng nơi thích hợp hơn là ...
http://viettug.org/ :D --
I am ... 5 dog years old.