[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Monday, January 7, 2013 10:29:23 AM UTC+7, icy wrote:
> On Mon, 7 Jan 2013 10:26:38 +0700
> 
> Tiểu Học Trò <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Dung roi, cam on ban Hieu Nguyen. Anh em trong archlinuxvn co ai biet
> 
> > dung package gi ma compile LaTex ra font viet tay khong ?
> 
> 
> 
> level tex của bạn tới đâu rồi? 3 hay 4 năm lần này khai rõ nhé
> 
> 
> 
> ở đây có mấy sư phụ tex lận nhưng nơi thích hợp hơn là ...
> 
> http://viettug.org/ :D 
>
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

À, em dùng LaTex được 6 năm rồi, nhưng mà kiến thức vẫn dừng ở việc gõ và compile thôi nhé.