[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: free vps server !!!!quên, giải thưởng sẽ đựoc công bố vào cuối tuần này 13/1/2012.

On Mon, 7 Jan 2013 11:35:21 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào!
> 
> đang có một gói khuyến mãi server 1 triệu đồng mà chả biết xài làm gì
> nên tặng lại mấy bạn. gói này tuy một triệu nhưng xài nghịch chơi là
> ok (chả làm được gì vì nó có thời hạn tới tháng 3/2013 mà đồ cũng chả
> ngon gì.) mình 0 nêu tên dịch vụ này ra đây vì không muốn quảng cáo
> không công :D
> 
> Điều kiện tham gia: 
> 
> * Bạn có khả năng quản lý cài đặt được một Linux server
> 
> * Email của bạn là email trả lời thứ $n$ trong chủ đề này, email có
> nội dung "yêu cầu server" (ví dụ "tao cần server", "gửi server cho
>   em",...) Các email hỏi đáp lăn tăn không tính nhé! Các email vừa hỏi
>   lăn lăn vừa yêu cầu cũng không tính.
> 
> * Với $n$ là một con số bí mật được chọn lúc viết email này.
> 
> * Là thành viên của nhóm thư ArchLinuxVn, và ngày đăng ký tham gia
> nhóm thư phải trước khi email này được viết 
> 
> * Bạn giữ bí mật về tên gói server để tránh chuyện quảng cáo ngoài ý
>   muốn. Tất cả các thông tin về server gửi cho bạn là thỏa thuận
> riêng, không công bố cho bên thứ ba.
> 
> 
> Bạn nào thích thì cứ gửi email nhé. Chúc may mắn!
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am ... 5 dog years old.