[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: free vps server !!!!Viết đại 1 cái :D. Đang cần vps vọc. Có thì cũng tốt, ko có thì đành
gato vậy ;))

On Jan 7, 11:35 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> Chào!
>
> đang có một gói khuyến mãi server 1 triệu đồng mà chả biết xài làm gì
> nên tặng lại mấy bạn. gói này tuy một triệu nhưng xài nghịch chơi là
> ok (chả làm được gì vì nó có thời hạn tới tháng 3/2013 mà đồ cũng chả
> ngon gì.) mình 0 nêu tên dịch vụ này ra đây vì không muốn quảng cáo
> không công :D
>
> Điều kiện tham gia:
>
> * Bạn có khả năng quản lý cài đặt được một Linux server
>
> * Email của bạn là email trả lời thứ $n$ trong chủ đề này, email có nội
>   dung "yêu cầu server" (ví dụ "tao cần server", "gửi server cho
>   em",...) Các email hỏi đáp lăn tăn không tính nhé! Các email vừa hỏi
>   lăn lăn vừa yêu cầu cũng không tính.
>
> * Với $n$ là một con số bí mật được chọn lúc viết email này.
>
> * Là thành viên của nhóm thư ArchLinuxVn, và ngày đăng ký tham gia nhóm
>   thư phải trước khi email này được viết
>
> * Bạn giữ bí mật về tên gói server để tránh chuyện quảng cáo ngoài ý
>   muốn. Tất cả các thông tin về server gửi cho bạn là thỏa thuận riêng,
>   không công bố cho bên thứ ba.
>
> Bạn nào thích thì cứ gửi email nhé. Chúc may mắn!
>
> --
> I am ... 5 dog years old.