[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!On Mon, 7 Jan 2013 13:10:55 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> mại vô bà con, đồ chùa mà mắc gì không thử. hội arch nhiều thành viên
> lắm mà sao 0 ai quan tâm à :D

VPS hay là Raspberry PI thế bác ;). Nếu là PI thì bác cứ gửi đường bưu
điện ra cho em, em xử lý cho :))