[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Muốn date time không bị thay đổiVấn đề như sau:

Trên máy mình cài Arch (dĩ nhiên rồi), và Windows8 (chỉ dùng để chạy BDM). Lâu lâu vào Windows chạy BDM để backup cái điện thoại, nhân tiện xóa bớt một mớ email cùng fotos linh tinh lang tang, rồi reboot để vào lại Arch.

Tuy đã đọc một mớ chỉ dẫn ví dụ cái này http://superuser.com/questions/339953/time-problem-in-archlinux, và tuy hiện giờ (đang chạy Arch) date time của hệ thống không có vấn đề gì, nhưng mình muốn hỏi:

Giả sử trước khi boot vào Windows8, mình ngắt kết nối internet, chỉ chạy máy rồi cắm cable USB nối với điện thoại, thế nghĩa là ntp không làm việc nên Windows cũng không chỉnh giờ theo internet được, thì sau phiên làm việc trong windows8, lúc trở qua Arch, date time có bị thay đổi hay không?