[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!On Mon, 7 Jan 2013 13:42:58 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> > mại vô bà con, đồ chùa mà mắc gì không thử. hội arch nhiều thành
> > viên lắm mà sao 0 ai quan tâm à :D
> 
> VPS hay là Raspberry PI thế bác ;). Nếu là PI thì bác cứ gửi đường bưu
> điện ra cho em, em xử lý cho :))
> 

gửi ra thì gửi mà tiền vào đừng quên nha :D (1 chịu :D)

--
I am ... 5 dog years old.