[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Muốn date time không bị thay đổiVào 14:18:42 UTC+7 Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013, maikhai đã viết:
> Vấn đề như sau:
....
windows8, lúc trở qua Arch, date time có bị thay đổi hay không?

Tự thí nghiệm luôn: Date time không thấy thay đổi gì hết.
(Nhưng chạy BDM để backup bị báo không full (chắc do không sync được date time, nhưng nói chung cũng không cần thiết).