[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxRồi, vậy thì Icy phải lạy hoctro rồi, tuổi LaTeX của hoctro con nhiều hơn tuổi của Kyanh nữa kìa :D

2013/1/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
> À, em dùng LaTex được 6 năm rồi, nhưng mà kiến thức vẫn dừng ở việc
> gõ và compile thôi nhé.

Chà hội ArchLinuxVn mình nhiều tay đa tài quá =)) Bạn mở chủ đề riêng
nhưng tốt nhứt qua bên viettug.org nhé. Thanks


--
I am ... 5 dog years old.