[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổighi lại cho người sau đọc:D có cái  wiki tiẹen hơn!

windows8 thì cháu chịu! :D

theo cháu hiểu thì khi dùng với hệ thống windows thì cần thiết lập ở
máy Linux giờ trong bios là giờ local. Sơ đồ thế này

  * bios  => linux => đổi theo timezone => giờ local trên máy
  * bios => windows => giờ local trên máy

windows nó lười (hay ngu/sỗ sàng!?), nên để hai hẹe thống chạy đúng thì
phải cài đặt hẹe thống linux để giờ trong bios là giờ local là vậy
(HARDWARECLOCK = localtime) (và thế thì khỏi cần lăn tăn timezone gì
luôn !?)

còn chuyện kết nối chỉnh giờ với ntp thì khi nào có mới chỉnh, không có
không chỉnh thì sẽ bị lệch vài giây đến vài chục giây. Một số ứng dụng
nếu lệch một tí là nghỉ luôn không làm việc (nhất là các hệ thống
dùng thời gian làm biến trong quá trình authentication )

một số bạn không giải quyết đúng cấu hình trong linux mà chỉ dùng ntp
thì sẽ có vài phút cho đến vài giờ hẹe thống bị lệch giờ :D 

On Mon, 7 Jan 2013 01:26:36 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 14:18:42 UTC+7 Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013, maikhai đã
> viết:
> > Vấn đề như sau:
> ....
> windows8, lúc trở qua Arch, date time có bị thay đổi hay không?
> 
> Tự thí nghiệm luôn: Date time không thấy thay đổi gì hết.
> (Nhưng chạy BDM để backup bị báo không full (chắc do không sync được
> date time, nhưng nói chung cũng không cần thiết).
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.