[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Tue, 8 Jan 2013 04:09:35 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Lần này anh Kỳ Anh lại đoán hố rùi :3. Mà search một hồi ra cô (6 năm
> bằng nửa tuổi đời em rồi :"> ) này là nữ ạ.
> Vậy là hội Arch mình lại kết nạp thêm một thành viên nữ nữa rồi. Mà
> cô này hình như cũng là giáo viên giống anh
> Kỳ Anh đó.

Thế hội mình phải  mở tiệc ăn mừng thôi hihi ^^

--
I am ... 5 dog years old.