[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổiVào 11:26:12 UTC+7 Thứ ba, ngày 08 tháng một năm 2013, Hoang Tran đã viết:
> trên máy tính có một cái RTC chạy bằng pin hay còn gọi là hardware clock. Có thể xem trong bios setup. 

[snip]
 
> Nhiều người khuyên nên đổi cho WIndows dùng UTC giống linux khi dùng dual system. Thay đổi bằng cách thay đổi registry.

Thay đổi localtime và UTC có làm cho Windows phát điên không nhỉ? Nếu thay đổi mà vô sự và vẫn tốt cho hệ thống (nghĩa à cho cả Linux lẫn Windows ở những phiên làm việc tiếp sau) thì ai làm rồi mà ngon lành cho xin cái khóa đó. Edit registry của Windows giống như xách trái lựu đạn bằng cái vòng chốt của nó, kinh lắm.