[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổiOn Tue, 8 Jan 2013 01:05:47 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Thay đổi localtime và UTC có làm cho Windows phát điên không nhỉ? Nếu
> thay đổi mà vô sự và vẫn tốt cho hệ thống (nghĩa à cho cả Linux lẫn
> Windows ở những phiên làm việc tiếp sau) thì ai làm rồi mà ngon lành
> cho xin cái khóa đó. Edit registry của Windows giống như xách trái
> lựu đạn bằng cái vòng chốt của nó, kinh lắm.

Windows điên thì để nó điên, chỉnh làm gì mất công bác. Edit registry
của win cũng dễ, nhưng lỡ quên, update máy hoặc tá lả lý do muốn thay
đổi cũng chảng biết làm sao, phải chỉnh lại từ đầu (thật ra cũng có
cách import và export, nhưng format của mấy cái file này phải nói
là chuối như con cá đuối)

--
I am ... 5 dog years old.