[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổi

2013/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 8 Jan 2013 01:05:47 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

Windows điên thì để nó điên, chỉnh làm gì mất công bác. Edit registry
của win cũng dễ, nhưng lỡ quên, update máy hoặc tá lả lý do muốn thay
đổi cũng chảng biết làm sao, phải chỉnh lại từ đầu (thật ra cũng có
cách import và export, nhưng format của mấy cái file này phải nói
là chuối như con cá đuối)


Vụ này kéo nhằng sang một việc nghiêm túc là: Trình BDM của Blackberry tại sao chỉ có bản chạy trên Windows nhỉ? Giả sứ viết được một cái BDM chạy trên Linux thì sao? Viết một cái như vậy chắc là mệt hè? BB có mua nó không? Nếu mua thì cỡ chừng bao nhiêu? vv . . .
Hình như có một Blackberry User nào đó là dân Bách Khoa từng kiếm bộn bạc nhờ viết được một ứng dụng khá hay. Làng ta có ai nghiên kíu cái này không?
 
--
m k h _ s g n