[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổiDung lo, dong chi Obama van dang xai BB, dong chi gai Elizabeth cung dang xai BB. RIM sap ra BB10 roi!
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 8 Jan 2013 17:59:18 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổi

Khí có nên hay không bác maikhai, biết RIM nó có thọ được bằng ai :))

Với lại, thỉnh thoảng bác cũng phải mở win cho người ta biết ... mình ngồi làm việc với cái máy tính ... Kẻo người ta k bik, cứ nói ... ông này có cái máy hát đía 14-15 inch xách chạy dòng vòng hoài ... hi hi hi

2013/1/8 maikhai <[email protected]>


2013/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 8 Jan 2013 01:05:47 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

Windows điên thì để nó điên, chỉnh làm gì mất công bác. Edit registry
của win cũng dễ, nhưng lỡ quên, update máy hoặc tá lả lý do muốn thay
đổi cũng chảng biết làm sao, phải chỉnh lại từ đầu (thật ra cũng có
cách import và export, nhưng format của mấy cái file này phải nói
là chuối như con cá đuối)


Vụ này kéo nhằng sang một việc nghiêm túc là: Trình BDM của Blackberry tại sao chỉ có bản chạy trên Windows nhỉ? Giả sứ viết được một cái BDM chạy trên Linux thì sao? Viết một cái như vậy chắc là mệt hè? BB có mua nó không? Nếu mua thì cỡ chừng bao nhiêu? vv . . .
Hình như có một Blackberry User nào đó là dân Bách Khoa từng kiếm bộn bạc nhờ viết được một ứng dụng khá hay. Làng ta có ai nghiên kíu cái này không?
 
--
m k h _ s g n

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/