[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: áo ArchLinuxtin muộn: vẫn còn một cái áo L có logo. Một bạn ở HN đặt lấy mà chờ
hoài 0 thấy bạn ấy online lại ^^ Bạn nào nhanh tay lấy luôn nhé :D

On Nov 30 2012, 8:45 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> On Fri, 30 Nov 2012 08:51:50 +0700
>
> Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:
> > Giờ đặt thêm áo được không bác Kỳ Anh, XL em mặc không có vừa :(.
>
> Bạn chờ đợt sau thôi :D Vì áo này là mấy cái còn lại mấy bạn chưa lấy.
> Hy vọng 2013 sẽ nhiều áo hơn ^^
>
> --
> I am ... 5 dog years old.