[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: áo ArchLinuxOn Tue, 8 Jan 2013 07:25:22 -0800 (PST)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Áo dài tay hay ngắn tay thế ? Nếu là áo dài tay thì lấy ok, ngoài này
> đang rét quá. Ngắn tay đành để đợt sau vậy
> 

Mình khâu thêm cho dài tay ra nhé :D

--
I am ... 5 dog years old.