[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: áo ArchLinuxÁo dài tay hay ngắn tay thế ? Nếu là áo dài tay thì lấy ok, ngoài này đang rét quá. Ngắn tay đành để đợt sau vậy