[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxXin lỗi bạn, người dùng Tex 6 năm mà ngoài code của Toán compile và xem pdf như mình thì kiến thức LaTex mình tin vẫn là con số 0 thôi. Đừng châm chọc nhau thế.
On Monday, January 7, 2013 8:41:09 AM UTC-8, longgia2001 wrote:
> Rồi, vậy thì Icy phải lạy hoctro rồi, tuổi LaTeX của hoctro con nhiều hơn tuổi của Kyanh nữa kìa :D
> 
> 
> 2013/1/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> 
> >
> 
> > À, em dùng LaTex được 6 năm rồi, nhưng mà kiến thức vẫn dừng ở việc
> 
> > gõ và compile thôi nhé.
> 
> 
> 
> Chà hội ArchLinuxVn mình nhiều tay đa tài quá =)) Bạn mở chủ đề riêng
> 
> nhưng tốt nhứt qua bên viettug.org nhé. Thanks
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/