[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn date time không bị thay đổi
Bác maikhanh, anh đó là anh viết ứng dụng trên BB. :D Ai thì cháu không biết chứ xài BB rồi dễ ghiền lắm. Hoặc
cũng có thể là chưa có tiền để xài mấy em SS SIII hay Iphone nên chưa thấy mê mấy thằng này. Chứ xài BB (đồ
cùi như của cháu) vẫn thích.

Tất nhiên một cái điện thoại thì nên cho nó cái nhiệm vụ làm tốt nhất chức năng của một cái điện thoại đã, những
cái khác tính sau.

:-)
--
Quang Nguyễn