[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: áo ArchLinuxtặng longgia đi, người có system cụ nhất ... áo ngắn tay cũng được, mặc đỡ, kẻo ... system bị cảm lạnh viêm phổi, tèo mất ... ha ha ha ... Sì gòn mấy bữa ni cũng mua bão lành lạnh, thiệt là đáng ghét ...

2013/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 8 Jan 2013 07:25:22 -0800 (PST)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Áo dài tay hay ngắn tay thế ? Nếu là áo dài tay thì lấy ok, ngoài này
> đang rét quá. Ngắn tay đành để đợt sau vậy
>

Mình khâu thêm cho dài tay ra nhé :D

--
I am ... 5 dog years old.