[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxXin lỗi bạn học trò ... mình không có ý châm chọc bạn ... mình chỉ chọc cái vụ Kyanh khai 5 tuổi thôi ... Vì dog year ở tùy nơi, có nơi 5 năm, có nơi 10 năm .... giống như kiểu: 1 xị = 250 ml, nhưng có nơi bảo là 100K vnd ấy mà.

Tính ra thì mình cũng mất dạy & Tex của mình cũng bị đuổi việc 6 năm rùi, hu hu .... than ôi, thơi oanh liệt, nay còn đâu .... trích bài thơ cọp giấy của ông Thứ Lễ :)

2013/1/8 hoctro <[email protected]>
Xin lỗi bạn, người dùng Tex 6 năm mà ngoài code của Toán compile và xem pdf như mình thì kiến thức LaTex mình tin vẫn là con số 0 thôi. Đừng châm chọc nhau thế.
On Monday, January 7, 2013 8:41:09 AM UTC-8, longgia2001 wrote:
> Rồi, vậy thì Icy phải lạy hoctro rồi, tuổi LaTeX của hoctro con nhiều hơn tuổi của Kyanh nữa kìa :D
>
>
> 2013/1/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
>
> >
>
> > À, em dùng LaTex được 6 năm rồi, nhưng mà kiến thức vẫn dừng ở việc
>
> > gõ và compile thôi nhé.
>
>
>
> Chà hội ArchLinuxVn mình nhiều tay đa tài quá =)) Bạn mở chủ đề riêng
>
> nhưng tốt nhứt qua bên viettug.org nhé. Thanks
>
>
>
>
>
>
> --
>
> I am ... 5 dog years old.
>
>
>
>
>
> --
>
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/