[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tuổi chó * Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxCăn cứ vào Graph, Tiết lộ thêm, ku Kỳ trên 40 kg :D ... Cả hội đoán tuối ku Kỳ nhé :D

Vậy là Bác Kỳ nhà ta = U-50 human age ... khám phá mới  :)

2013/1/9 Anh K. Huynh <[email protected]>

Bạn nào rảnh coi thử mình mấy tuổi ... chó nhé

http://en.wikipedia.org/wiki/Aging_in_dogs#Aging_profile

@Long: Tính 10 là chưa chính xác đâu nhé nhìn cái graph đó thì biết :D


On Wed, 9 Jan 2013 06:47:07 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Xin lỗi bạn học trò ... mình không có ý châm chọc bạn ... mình chỉ
> chọc cái vụ Kyanh khai 5 tuổi thôi ... Vì dog year ở tùy nơi, có nơi
> 5 năm, có nơi 10 năm .... giống như kiểu: 1 xị = 250 ml, nhưng có nơi
> bảo là 100K vnd ấy mà.
>
> Tính ra thì mình cũng mất dạy & Tex của mình cũng bị đuổi việc 6 năm
> rùi, hu hu .... than ôi, thơi oanh liệt, nay còn đâu .... trích bài
> thơ cọp giấy của ông Thứ Lễ :)
>
> 2013/1/8 hoctro <[email protected]>
>
> > Xin lỗi bạn, người dùng Tex 6 năm mà ngoài code của Toán compile và
> > xem pdf như mình thì kiến thức LaTex mình tin vẫn là con số 0 thôi.
> > Đừng châm chọc nhau thế.
> > On Monday, January 7, 2013 8:41:09 AM UTC-8, longgia2001 wrote:
> > > Rồi, vậy thì Icy phải lạy hoctro rồi, tuổi LaTeX của hoctro con
> > > nhiều
> > hơn tuổi của Kyanh nữa kìa :D
> > >
> > >
> > > 2013/1/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
> > >
> > >
> > > >
> > >
> > > > À, em dùng LaTex được 6 năm rồi, nhưng mà kiến thức vẫn dừng ở
> > > > việc
> > >
> > > > gõ và compile thôi nhé.
> > >
> > >
> > >
> > > Chà hội ArchLinuxVn mình nhiều tay đa tài quá =)) Bạn mở chủ đề
> > > riêng
> > >
> > > nhưng tốt nhứt qua bên viettug.org nhé. Thanks
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > I am ... 5 dog years old.
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > >
> > > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/