[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: áo ArchLinuxOn Tue, 8 Jan 2013 07:14:27 -0800 (PST)
icy <[email protected]> wrote:

> tin muộn: vẫn còn một cái áo L có logo. Một bạn ở HN đặt lấy mà chờ
> hoài 0 thấy bạn ấy online lại ^^ Bạn nào nhanh tay lấy luôn nhé :D

Em đăng ký lâu lắm rồi mà bác. Bác gửi cho em đi ;)