[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tuổi chó * Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Wed, 9 Jan 2013 08:35:28 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Căn cứ vào Graph, Tiết lộ thêm, ku Kỳ trên 40 kg :D ... Cả hội đoán
> tuối ku Kỳ nhé :D
> 
> Vậy là Bác Kỳ nhà ta = U-50 human age ... khám phá mới  :)


ku Long cứ chọc suốt :D Tớ là abnormal roòi nhé dạng chó béo phì :D
62kg lận :D theo đường màu tím thì cũng gần đúng gồi ha ha --
I am ... 5 dog years old.