[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

thin + raspberry piHi,

Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em 

* thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
* raspberry pi v1 (256 MB RAM)

(Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ lại biết
em Pi :D)

Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc Arch
ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ thời gian
chơi cả hai em này :D

PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe

--
I am ... 5 dog years old.