[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TeX * Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Tue, 8 Jan 2013 07:26:50 -0800 (PST)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Xin lỗi bạn, người dùng Tex 6 năm mà ngoài code của Toán compile và
> xem pdf như mình thì kiến thức LaTex mình tin vẫn là con số 0 thôi.
> Đừng châm chọc nhau thế. 

Bạn vẫn còn xài TeX là tốt rồi. Nhiều bạn sv chỉ xong cái luận văn là
bỏ . TeX đẹp khá nhiều người xài nhưng hiểu và thấm TeX thì ít :D So
với Linux thì TeX khó hơn nhiều :D

Bạn Long chọc mình là chọc cái tuổi ở bên dưới (I am ... 5 dog years
old) đấy bạn. :D

--
I am ... 5 dog years old.