[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piTính 500k cho chẵn đi anh, em lụm liền

On Jan 9, 2013 2:20 PM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
256MB thôi 20 đô là 400 ngàn thôi chú ơi.

2013/1/9 Hieu D. Bui <[email protected]>:
> Chuẩn bị mở thêm hội Archlinuxx PI à bác Anh Kỳ Hè :D
>
> On Wed, 9 Jan 2013 09:53:12 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> @Long Già: em LT2600 không có wake-on-lan. Có cách gì hack để mỗi khi
>> có điện là nó tự boot lên không ? mấy hồi xài em này mà bực cái cúp
>> điẹen là phải bật lên bằng tay chán dễ sợ.
>>
>> On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
>> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>>
>> > Hi,
>> >
>> > Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em
>> >
>> > * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
>> > * raspberry pi v1 (256 MB RAM)
>> >
>> > (Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ lại
>> > biết em Pi :D)
>> >
>> > Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc
>> > Arch ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ
>> > thời gian chơi cả hai em này :D
>> >
>> > PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe
>> >
>> > --
>> > I am ... 5 dog years old.
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5 dog years old.
>>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/