[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piSTk mua không mình bán cho? Mỗi con Ram thôi nha mình lấy kèm mở ra bán
cho stk :D

On Wed, 9 Jan 2013 14:20:09 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 256MB thôi 20 đô là 400 ngàn thôi chú ơi.
> 
> 2013/1/9 Hieu D. Bui <[email protected]>:
> > Chuẩn bị mở thêm hội Archlinuxx PI à bác Anh Kỳ Hè :D
> >
> > On Wed, 9 Jan 2013 09:53:12 +0700
> > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> >
> >>
> >> @Long Già: em LT2600 không có wake-on-lan. Có cách gì hack để mỗi
> >> khi có điện là nó tự boot lên không ? mấy hồi xài em này mà bực
> >> cái cúp điẹen là phải bật lên bằng tay chán dễ sợ.
> >>
> >> On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
> >> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> >>
> >> > Hi,
> >> >
> >> > Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em
> >> >
> >> > * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
> >> > * raspberry pi v1 (256 MB RAM)
> >> >
> >> > (Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ
> >> > lại biết em Pi :D)
> >> >
> >> > Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc
> >> > Arch ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ
> >> > thời gian chơi cả hai em này :D
> >> >
> >> > PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe
> >> >
> >> > --
> >> > I am ... 5 dog years old.
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> I am ... 5 dog years old.
> >>
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.