[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry pi2013/1/9 Tan Tran <[email protected]>:
> Tính 500k cho chẵn đi anh, em lụm liền
Dân chơi có câu "nghiêm cấm phá giá". Bác phá giá z1y thế này thì ai
mà chơi đc con Ras Pi?

Grrrr.

>
> On Jan 9, 2013 2:20 PM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
>>
>> 256MB thôi 20 đô là 400 ngàn thôi chú ơi.
>>
>> 2013/1/9 Hieu D. Bui <[email protected]>:
>> > Chuẩn bị mở thêm hội Archlinuxx PI à bác Anh Kỳ Hè :D
>> >
>> > On Wed, 9 Jan 2013 09:53:12 +0700
>> > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>> >
>> >>
>> >> @Long Già: em LT2600 không có wake-on-lan. Có cách gì hack để mỗi khi
>> >> có điện là nó tự boot lên không ? mấy hồi xài em này mà bực cái cúp
>> >> điẹen là phải bật lên bằng tay chán dễ sợ.
>> >>
>> >> On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
>> >> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>> >>
>> >> > Hi,
>> >> >
>> >> > Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em
>> >> >
>> >> > * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
>> >> > * raspberry pi v1 (256 MB RAM)
>> >> >
>> >> > (Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ lại
>> >> > biết em Pi :D)
>> >> >
>> >> > Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc
>> >> > Arch ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ
>> >> > thời gian chơi cả hai em này :D
>> >> >
>> >> > PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe
>> >> >
>> >> > --
>> >> > I am ... 5 dog years old.
>> >> >
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> I am ... 5 dog years old.
>> >>
>> >
>> > --
>> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> >
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>
>>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C