[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Wed, 9 Jan 2013 14:29:57 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Tính 500k cho chẵn đi anh, em lụm liền


không có bạn nào trả hơn bạn Tân à !? :D --
I am ... 5 dog years old.