[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piVậy bán nha. Em chuyển khoản giờ

On Jan 9, 2013 4:00 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Wed, 9 Jan 2013 14:29:57 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Tính 500k cho chẵn đi anh, em lụm liền


không có bạn nào trả hơn bạn Tân à !? :D--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/