[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mplayer nạp lâu quáMình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy). Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất phi lí cho dù xài ssd
Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với