[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mplayer nạp lâu quáOn Wed, 9 Jan 2013 16:43:30 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở
> file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy).
> Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất
> phi lí cho dù xài ssd Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với


chạy mplayer từ dòng lệnh xem nó báo gì ?!


--
I am ... 5 dog years old.