[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mplayer nạp lâu quáVào 16:43:30 UTC+7 Thứ tư, ngày 09 tháng một năm 2013, Tân đã viết:
> Mình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy). Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất phi lí cho dù xài ssd
> 
> 
> Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với

Mplayer và vlc cái nào hơn hè? Máy mình có cả 2 thứ, không nhớ do đâu mà có.