[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quávlc ghét cái là cái thanh toolbar của nó bự quá, với lại khó tua nhanh do mỗi lần bấm vô cái
thanh đó nó lại hiện nên che mất film đang xem nên vlc cháu ghét cực.

mplayer thì cứ -> là tua chậm, ^| (mũi tên lên) là tua nhanh. Chỉ ghét cái là dạo này mplayer
mà cứ tua tua liên tục tự nhiên bị *ngắt* (có ai bị cái này ko nhỉ). Nghe bảo là do driver VGA
nhưng cũng chưa có thời gian ngó qua nữa.


Vào 18:00 Ngày 09 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 16:43:30 UTC+7 Thứ tư, ngày 09 tháng một năm 2013, Tân đã viết:
> Mình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy). Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất phi lí cho dù xài ssd
>
>
> Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với

Mplayer và vlc cái nào hơn hè? Máy mình có cả 2 thứ, không nhớ do đâu mà có.--
Quang Nguyễn