[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Wed, 9 Jan 2013 16:13:21 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Vậy bán nha. Em chuyển khoản giờ

mới mua 1 chịu đó em ơi ép quá huhu

:D

> On Jan 9, 2013 4:00 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > On Wed, 9 Jan 2013 14:29:57 +0700
> > Tan Tran <[email protected]> wrote:
> >
> > > Tính 500k cho chẵn đi anh, em lụm liền
> >
> >
> > không có bạn nào trả hơn bạn Tân à !? :D
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.