[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Wed, 9 Jan 2013 20:27:40 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Model A mà 1 chịu thì anh sang wá. Cho em mượn đi
Đấy là model B cơ mà revision 1. Sau khi hết revision 1 mới đẻ ra
revision 2 (model B đc dispatch từ cuối tháng 10).

Của mình mua bị delay hơn 3 tháng nên đc tự động upgrade lên revision
2. Chứ ko thì cũng là revision 1 giống của bác Kỳ.