[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mplayer nạp lâu quáđối với các loại file có đuôi khác nhau khi chạy nó sẽ tìm kiếm các codec khác nhau để play, alsa sai thì nó không chạy thôi chứ sao liên quan đến video ? phải chăng do cái code tìm kiếm quá nhiều channel để play sinh ra ?

Vào 09:01 Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Em toàn chơi dòng lệnh không à nhưng mà giờ mới đọc kĩ, té ra nó lâu là do setting alsa sai.
Giờ giải quyết hậu quả đây nhưng chắc dự án này toi rồi. Sắp có 1 board khuyến mãi sẽ cho lên sàn cạnh tranh với board của anh

On Jan 9, 2013 4:50 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

On Wed, 9 Jan 2013 16:43:30 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở
> file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy).
> Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất
> phi lí cho dù xài ssd Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với


chạy mplayer từ dòng lệnh xem nó báo gì ?!


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'