[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Thu, 10 Jan 2013 09:04:00 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> On Wed, 9 Jan 2013 20:27:40 +0700
> Tan Tran <[email protected]> wrote:
> 
> > Model A mà 1 chịu thì anh sang wá. Cho em mượn đi
> Đấy là model B cơ mà revision 1. Sau khi hết revision 1 mới đẻ ra
> revision 2 (model B đc dispatch từ cuối tháng 10).
> 
> Của mình mua bị delay hơn 3 tháng nên đc tự động upgrade lên revision
> 2. Chứ ko thì cũng là revision 1 giống của bác Kỳ.
> 


e này xài thử thấy ngon, nhưng vấn đề là cái board thôi mà tính mình
hậu đậu + nhà có con nít nữa sợ bể mất tiền quá, nên giữ cái LT2600 còn
bán lại cái RP thôi bác nào mua giúp khỏi mất công ship :^^

--
I am ... 5 dog years old.