[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mplayer nạp lâu quáOn Thu, 10 Jan 2013 09:10:43 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> đối với các loại file có đuôi khác nhau khi chạy nó sẽ tìm kiếm các
> codec khác nhau để play, alsa sai thì nó không chạy thôi chứ sao liên
> quan đến video ? phải chăng do cái code tìm kiếm quá nhiều channel để
> play sinh ra ?


chả hiểu, nhưng nếu nó chậm thì cứ coi log nó có hướng dẫn cách khắc
phục thôi. Chúc bạn Tân sớm khắc phục được hậu quả :D 


--
I am ... 5 dog years old.