[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mplayer nạp lâu quáEm hồi trước cũng từng 1 thời đau đầu vì lẫn lộn khái niệm Sound Backend và Sound Server. Thành ra cứ mò mẫn cái ALSA với PulseAudio hoài mà ko làm sao mở 2 ứng dụng có âm thanh cùng 1 lúc lên hết.
Bây giờ chỉ cần đơn giản là xóa Alsa đi và cài GStream vào :D

Vào 10:01 Ngày 10 tháng 1 năm 2013, n0b0dy <[email protected]> đã viết:
ặc @@, anh nên dùng GStream thay vì Alsa. Gstream config đơn giản hơn nhiều. Alsa chỉ dành cho dân Hardcore thôi.

Vào 09:01 Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Em toàn chơi dòng lệnh không à nhưng mà giờ mới đọc kĩ, té ra nó lâu là do setting alsa sai.

Giờ giải quyết hậu quả đây nhưng chắc dự án này toi rồi. Sắp có 1 board khuyến mãi sẽ cho lên sàn cạnh tranh với board của anh

On Jan 9, 2013 4:50 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

On Wed, 9 Jan 2013 16:43:30 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mình bị tình trạng trong arch hay linux nói chung, dùng mplayer mở
> file video thì load mất nhiều time hơn trong windows(cùng 1 máy).
> Thời gian mở file lên hoặc nhảy giữa các video lên tới 4-5s/lần rất
> phi lí cho dù xài ssd Có ai gặp vụ này chưa tư vấn với


chạy mplayer từ dòng lệnh xem nó báo gì ?!


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/