[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mplayer nạp lâu quáChắc do ăn ở quá. Để đổi sang gstream thử coi sao. Play 1 file video có quá nhiều vấn đề:((

On Jan 10, 2013 11:01 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Thu, 10 Jan 2013 10:03:52 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Em hồi trước cũng từng 1 thời đau đầu vì lẫn lộn khái niệm Sound
> Backend và Sound Server. Thành ra cứ mò mẫn cái ALSA với PulseAudio
> hoài mà ko làm sao mở 2 ứng dụng có âm thanh cùng 1 lúc lên hết.
> Bây giờ chỉ cần đơn giản là xóa Alsa đi và cài GStream vào :D

mình xài alsa thấy bt mà ta :D--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/