[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piChờ xíu đi, em chụp hình board của em rồi. Để tối về post lên. Đảm bảo an toàn với bà mẹ lẫn trẻ em còn bố của trẻ em ko hứa

On Jan 10, 2013 9:33 AM, "Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:
On Thu, 10 Jan 2013 09:16:47 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> e này xài thử thấy ngon, nhưng vấn đề là cái board thôi mà tính mình
> hậu đậu + nhà có con nít nữa sợ bể mất tiền quá, nên giữ cái LT2600
> còn bán lại cái RP thôi bác nào mua giúp khỏi mất công ship :^^
Tự chế cái case cho nó, rồi dán keo kít mít lại. Con có tè vô vẫn chạy
phe phé :D

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/