[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Thu, 10 Jan 2013 11:06:07 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Chờ xíu đi, em chụp hình board của em rồi. Để tối về post lên. Đảm
> bảo an toàn với bà mẹ lẫn trẻ em còn bố của trẻ em ko hứa

ngon rứa :D để xem thế nào học theo :^^

> On Jan 10, 2013 9:33 AM, "Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:
> 
> > On Thu, 10 Jan 2013 09:16:47 +0700
> > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> >
> > > e này xài thử thấy ngon, nhưng vấn đề là cái board thôi mà tính
> > > mình hậu đậu + nhà có con nít nữa sợ bể mất tiền quá, nên giữ cái
> > > LT2600 còn bán lại cái RP thôi bác nào mua giúp khỏi mất công
> > > ship :^^
> > Tự chế cái case cho nó, rồi dán keo kít mít lại. Con có tè vô vẫn
> > chạy phe phé :D
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.