[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quáOn Wed, 9 Jan 2013 20:55:41 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> * other application . . .
> Thử đổi gout, nhấn vào Mplayer Media Player thì trời ơi nghe một cái
> rầm như sấm rền, rồi nhạc ào ào như thác đổ. Ngó tới ngó lui muốn vặn
> nhỏ đi một chút nhưng tuyệt nhiên không thấy cái chi hết, đành để cho
> nó đờn hết bài, chỉ biết nhấc earphone ra mà thôi. Xong xuôi mở lại
> bằng vlc. Có giao diện như cũ, chỉnh âm lượng tha hồ.
> 
> Muốn trị chứng này phải uống thuốc gì đây bà con?

dùng phím tắt của nó (0, 9, <, > ,...). nhưng tốt hơn thì dùng các Gui
ví dụ smplayer. Bác tìm mplayer ra vài cái thì thử. Cháu cũng dùng đủ
thứ thèn bug thì đổi qua thèn khác. Hồi xưa xài KDE thì có nhiều đồ
chơi mà lâu quá rồi quên mất.


--
I am ... 5 dog years old.