[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quáOn Thu, 10 Jan 2013 11:58:29 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> > mở lại bằng vlc. Có giao diện như cũ, chỉnh âm lượng tha hồ.
> > 
> > Muốn trị chứng này phải uống thuốc gì đây bà con?
> 
> dùng phím tắt của nó (0, 9, <, > ,...). nhưng tốt hơn thì dùng các Gui
> ví dụ smplayer. 

gui ở đây là front-end cho mplayer bác nhé. 

OT: có ai thử mplayer2 không? so với mplayer thế nào?--
I am ... 5 dog years old.