[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quáBên ngoài thì không thấy gì khác còn bên trong em hông bit

On Jan 10, 2013 12:05 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Thu, 10 Jan 2013 11:58:29 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> > mở lại bằng vlc. Có giao diện như cũ, chỉnh âm lượng tha hồ.
> >
> > Muốn trị chứng này phải uống thuốc gì đây bà con?
>
> dùng phím tắt của nó (0, 9, <, > ,...). nhưng tốt hơn thì dùng các Gui
> ví dụ smplayer.

gui ở đây là front-end cho mplayer bác nhé.

OT: có ai thử mplayer2 không? so với mplayer thế nào?--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/