[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: free vps server !!!!Vào 11:35:21 UTC+7 Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Chào!
> 
> 
> 
> đang có một gói khuyến mãi server 1 triệu đồng mà chả biết xài làm gì
> 
> nên tặng lại mấy bạn. gói này tuy một triệu nhưng xài nghịch chơi là
> 
> ok (chả làm được gì vì nó có thời hạn tới tháng 3/2013 mà đồ cũng chả
> 
> ngon gì.) mình 0 nêu tên dịch vụ này ra đây vì không muốn quảng cáo
> 
> không công :D
> 
> 
> 
> Điều kiện tham gia: 
> 
> 
> 
> * Bạn có khả năng quản lý cài đặt được một Linux server
> 
> 
> 
> * Email của bạn là email trả lời thứ $n$ trong chủ đề này, email có nội
> 
>   dung "yêu cầu server" (ví dụ "tao cần server", "gửi server cho
> 
>   em",...) Các email hỏi đáp lăn tăn không tính nhé! Các email vừa hỏi
> 
>   lăn lăn vừa yêu cầu cũng không tính.
> 
> 
> 
> * Với $n$ là một con số bí mật được chọn lúc viết email này.
> 
> 
> 
> * Là thành viên của nhóm thư ArchLinuxVn, và ngày đăng ký tham gia nhóm
> 
>   thư phải trước khi email này được viết 
> 
> 
> 
> * Bạn giữ bí mật về tên gói server để tránh chuyện quảng cáo ngoài ý
> 
>   muốn. Tất cả các thông tin về server gửi cho bạn là thỏa thuận riêng,
> 
>   không công bố cho bên thứ ba.
> 
> 
> 
> 
> 
> Bạn nào thích thì cứ gửi email nhé. Chúc may mắn!
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

Cho em một slot nhé, đang cần VPS để làm vọc vạch vài thứ