[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!Bác Kỳ Anh có tin là em sẽ spam 100 cái email vào thread này để lấy VPS ko?

2013/1/10 Dynamo <[email protected]>:
> Vào 11:35:21 UTC+7 Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
>> Chào!
>>
>>
>>
>> đang có một gói khuyến mãi server 1 triệu đồng mà chả biết xài làm gì
>>
>> nên tặng lại mấy bạn. gói này tuy một triệu nhưng xài nghịch chơi là
>>
>> ok (chả làm được gì vì nó có thời hạn tới tháng 3/2013 mà đồ cũng chả
>>
>> ngon gì.) mình 0 nêu tên dịch vụ này ra đây vì không muốn quảng cáo
>>
>> không công :D
>>
>>
>>
>> Điều kiện tham gia:
>>
>>
>>
>> * Bạn có khả năng quản lý cài đặt được một Linux server
>>
>>
>>
>> * Email của bạn là email trả lời thứ $n$ trong chủ đề này, email có nội
>>
>>   dung "yêu cầu server" (ví dụ "tao cần server", "gửi server cho
>>
>>   em",...) Các email hỏi đáp lăn tăn không tính nhé! Các email vừa hỏi
>>
>>   lăn lăn vừa yêu cầu cũng không tính.
>>
>>
>>
>> * Với $n$ là một con số bí mật được chọn lúc viết email này.
>>
>>
>>
>> * Là thành viên của nhóm thư ArchLinuxVn, và ngày đăng ký tham gia nhóm
>>
>>   thư phải trước khi email này được viết
>>
>>
>>
>> * Bạn giữ bí mật về tên gói server để tránh chuyện quảng cáo ngoài ý
>>
>>   muốn. Tất cả các thông tin về server gửi cho bạn là thỏa thuận riêng,
>>
>>   không công bố cho bên thứ ba.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Bạn nào thích thì cứ gửi email nhé. Chúc may mắn!
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>>
>> I am ... 5 dog years old.
>
> Cho em một slot nhé, đang cần VPS để làm vọc vạch vài thứ
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C